จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในราชสำนัก ตอน เครื่องนมัสการนับแต่อดีตกาลมา การเคารพบูชาใดๆต่างมีธรรมเนียมที่ยึดถือกันมาแต่ครั้นโบราณแฝงไว้ตามแต่ อารยธรรมอยู่อย่างเสมอ ในประเทศไทยนั้น ธรรมเนียมการเคารพบูชาล้วนแล้วแต่มีความละเอียดอ่อนและความหมายไม่ว่าจะเป็น ระดับของการไหว้ จำนวนครั้งในการกราบ จำนวนธูปที่ใช้จุด ฯลฯ

เมื่อ กล่าวถึงธรรมเนียมการจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการของบุคคลทั่วไปนั้น โดยนัยยะแล้วอาจไม่มีอะไรมากไปกว่าการตระเตรียม ดอกไม้ ธูป เทียน หากแต่เมื่อกล่าวถึง "เครื่องนมัสการ" ของหลวงที่ถือปฎิบัติกันเป็นธรรมเนียมอยู่แต่ครั้นต้นรัตนโกสินทร์จะพบว่า ความหมายและการจัดลำดับความสำคัญของเครื่องนมัสการมีมากกว่า ดอกไม้ ธูป เทียน หากแต่ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆอันกอปรไปด้วย ผู้จุดเครื่องนมัสการ สิ่งที่จะจุดนมัสการ สถานที่ที่จะจุดเครื่องนมัสการ


เครื่องทรงธรรมสำรับใหญ่

เครื่องทรงธรรมสำรับ ใหญ่ชุดนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับพระมหากษัตริย์ทรงบูชาธรรม ขณะสดับพระธรรมเทศนา งานฝีมือบางชิ้น เช่น เชิงเทียน ทรงสั่งจากประเทศในทวีปยุโรปมาประสมชุดกับงานช่างของไทย

.


เครื่องทรงธรรมสำรับเล็ก

เครื่องทรงธรรมสำรับ เล็ก สำหรับทอดถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงธรรม ประกอบด้วย พานทองคำลงยาประดับรัตนชาติ พานดอกไม้ 5 กระถางธูป 1 และเชิงเทียนอีก 1 คู่เครื่องนมัสการพานทองสองชั้น

เครื่องนมัสการพาน ทองสองชั้นชุดนี้ สำหรับพระมหากษัตริย์ทรงจุดบูชาพระรัตนตรัย หรือพระบรมอัฐิในงานพระราชพิธี โต๊ะรองเป็นงานถมทองชิ้นใหญ่ฝีมือชั้นครู มีพานดอกไม้ และพานข้าวตอก ทำด้วยทองคำ เป็นพานทองสองชั้นสลักลายอย่างละ 5 พาน เชิงเทียน 5 และเชิงธูปอีก 5
เครื่องนมัสการทองลงยารอง

เครื่องนมัสการทอง ลงยารองชุดนี้ สำหรับสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงจุดบูชาพระรัตนตรัย หรือพระบรมอัฐิในงานพระราชพิธี โต๊ะรองทำด้วยทองคำลงยา มีเครื่องนมัสการประกอบด้วย พานดอกไม้ พานข้าวตอก เชิงเทียน และเชิงธูป อย่างละ 5 ทำด้วยทองคำลงยาเช่นเดียวกัน
เครื่องทองน้อย

เครื่องทองน้อย คือ เครื่องบูชาอย่างไทยมาแต่เดิม ประกอบด้วยพานรอง 1 ใบ พุ่มดอกไม้ 3 และเชิงเทียน เชิงธูปอีกอย่างละหนึ่ง ราชภัณฑ์ที่เห็นในสำรับนี้ พานทำด้วยทองคำสลักลาย เรียกว่า พานปากกระจับ เครื่องนมัสการทำด้วยทองคำลงยาทั้งสำรับ
เครื่องทองน้อยทองคำลงยา

เครื่องทองน้อยทองคำลงยา บนพานทองคำปากกระจับ อีกสำรับหนึ่ง

เครื่องทองน้อยทองคำลงยา

เครื่องทองน้อยทองคำลงยา บนพานทองคำสลักลาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น