จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
การเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร มีกำหนดเวลาดังนี้
1.เครื่องทรง คิมหันตฤดู เปลี่ยนเมื่อถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 4
( ประมาณเดือนมีนาคม )

2.เครื่องทรง วสันตฤดู เปลี่ยนเมื่อถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 8
( ประมาณเดือนกรกฎาคม )

3.เครื่องทรง เหมันตฤดู เปลี่ยนเมื่อถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 12
( ประมาณเดือนพฤศจิกายน )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น