จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในราชสำนัก ตอน ผ้าพระสุจหนี่คลุมพระราชอาสน์ใครที่ติดตามข่าวพระราชสำนัก เคยนึกสงสัยบ้างไหมครับว่า เหตุใดพระราชอาสน์ของในหลวงและพระราชินี จึงต้องคลุมพระสุจหนี่ (ผ้า) ไว้ เวลาเสด็จฯ ยังไม่ถึง หรือไม่เสด็จโดยพระองค์เอง บางท่านอาจจะคิดให้คำตอบว่า ป้องกันฝุ่น หรือไม่น่าจะเป็นประเพณีสืบมาแต่โบราณที่กันไว้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นกระมัง ผมเคยได้ยินเกร็ดประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการคลุมพระราชอาสน์ของพระมหากษัตริย์ ว่า มีงานพระราชพิธีคราวหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่ง เสด็จมาถึงก่อน แล้วด้วยความไม่รู้ เผลอไปนั่งพระราชอาสน์ที่จัดไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ หลังจากนั้นก็ เลยกลายเป็นราชประเพณี ในการคลุมผ้าเยียรบับที่พระราชอาสน์ของพระมหากษัตริย์ เพื่อกันเหตุทำนองนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครับ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นก็คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

และก็มีเรื่องเล่ากันว่า สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่า เรื่องนี้ และสมเด็จพระบรมฯ ที่ทรงกล่าวถึงว่าไปประทับพระราชอาสน์นั้น ทรงกล่าวไว้ว่า วันนั้นล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 เสด็จแทนพระองค์รัชกาลที่ 5 แล้วไปประทับที่พระราชอาสน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น