จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในราชสำนัก ตอน การนับเนื่องพระราชสกุลและพระมหาสาขา

ราชสกุล คือ สกุลที่สืบจาก ครอบครัวทางพระราชา

ราชนิกูล คือ ตระกูลที่สืบจาก ครอบครัวทางพระราชินี

พระ ประยูรญาติ คือ ญาติของเจ้านายพระองค์นั้นๆ ทั้งหมด แต่มิใช่ พระราชวงศ์
สมาชิกในราชสกุลหรือ ราชนิกุล แต่อย่างใด

พระราชวงศ์ คือ วงศ์วานของกษัตริย์ ได้แก่ เจ้านาย ชั้น หม่อมเจ้า ขึ้นไป
พระบรมวงศานุวงศ์ ก็เรียก

พระบรมวงศ์ คือ เจ้านาย ชั้นสูง ได้แก่ สมเด็จเจ้าฟ้า ขึ้นไป

พระอนุวงศ์ คือ เจ้านาย ชั้น พระองค์เจ้า ลงมา ถึง หม่อมเจ้า

ผู้สืบสายตรงในรัชกาลที่ 5 คือ พระราชนัดดา และพระปนัดดา ของ ล้นเกล้า ร.5
โดยเป็นสมาชิกในราชสกุลที่สืบมาจากพระราชโอรสของพระองค์ทั้งหมด


1 ความคิดเห็น: